Zabezpieczanie ładunków na przyczepie

Przyczepy dysponują własną powierzchnią ładunkową, nie mają jednak własnego napędu i w związku z tym są zaprzęgane z tyłu pojazdów ciągnących, takich jak samochody osobowe bądź ciężarowe. Przyczepy do samochodów osobowych są popularne przede wszystkim w sektorze prywatnym. Tutaj panuje jednak często jedynie niewiedza, na czym polega właściwe zabezpieczanie ładunków, gdyż także osoby prywatne muszą zabezpieczać swoje ładunki zgodnie z niemieckim Prawem o ruchu drogowym (Straßenverkehrsordnung, StVO), Kodeksem handlowym (Handelsgesetzbuch, HGB) i prawnie obowiązującymi wytycznymi branżowymi VDI dotyczącymi zabezpieczania ładunków. Prawidłowy załadunek wygląda inaczej w zależności od danego modelu przyczepy, a także możliwości zabezpieczenia ładunku na powierzchni ładunkowej. Przyczepy są oferowane z pierścieniami i uchami mocującymi, które mogą być przytwierdzone do wewnętrznej strony burty, profilów narożnych bądź płyty podłogowej. Posiadaczowi prawa jazdy kategorii B wolno prowadzić pojazd o maksymalnej masie całkowitej 3,5 t z przyczepą o masie do 750 kg albo zespół pojazdów o łącznej maksymalnej masie całkowitej 3,5 t złożony z samochodu osobowego i przyczepy o masie powyżej 750 kg (w przypadku kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita każdego z obu pojazdów z osobna wynosi 3,5 t). Masa przyczepy przekraczająca 750 kg nie może przy tym być większa od masy rzeczywistej nieobciążonego samochodu osobowego.

Zabezpieczanie przyczep do samochodów osobowych

Maksymalna dopuszczalna masa przyczep do samochodów osobowych wynosi 3,5 t, dlatego jej wyposażenie w punkty mocujące według norm europejskich nie jest obligatoryjne. Jednakże przepisy dotyczące prewencji wypadkowej niemieckich branżowych zakładów ubezpieczeniowych (dawniej Unfallverhütungsvorschriften, UVV, dziś Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, BGV) nakazują wyposażenie komercyjnie wykorzystywanych przyczep niskopodwoziowych i pojazdów z otwartą skrzynią ładunkową w punkty umożliwiające przytwierdzanie w nich środków służących do mocowania. W przypadku przyczep nie jest to wprawdzie nakazane wprost, w każdym razie jednak wskazane jest zaopatrzenie również mniejszej przyczepy w przynajmniej cztery punkty mocujące. Miejsca, które nadają się do tego celu, to przede wszystkim naroża płyty podłogowej przyczepy. W gruncie rzeczy zabezpieczanie ładunków na powierzchni ładunkowej przyczepy nie różni się od zabezpieczania ładunków w pojeździe ciągnącym — jeżeli podczas przewozu ładunku zachodzi ryzyko, że ładunek ten mógłby się przemieszczać w sposób niebezpieczny bądź też nawet zupełnie spaść z pojazdu, trzeba go odpowiednio zabezpieczyć. Należy zadbać o równomierne rozłożenie i zamknięcie kształtowe, a główny ciężar powinno się umieścić nad osią. Przydatna jest również siatka na przyczepę samochodu osobowego, którą można naciągnąć na cały ładunek. Jest ona dostępna do nabycia w naszym sklepie internetowym „Ladungssicherung.eu” (Zabezpieczanie ładunków) w wielu wersjach, na przykład z dużymi bądź drobnymi oczkami.

Zabezpieczanie przyczep do samochodów ciężarowych

Przyczepy zaliczają się również do pojazdów użytkowych i zabezpieczanie ładunków musi się odbywać w nich w taki sam sposób, jak w przypadku ciągnącego je samochodu ciężarowego, ponieważ mogą tu na ładunek oddziaływać te same siły. Dlatego też również w przypadku przyczep do samochodów ciężarowych należy kierować się ogólnymi wytycznymi dotyczącymi zabezpieczania ładunków. Jeżeli masz pytania dotyczące optymalnego zabezpieczania ładunków, z przyjemnością udzielimy Tobie porady w tej sprawie i wspólnie znajdziemy rozwiązanie.