Total Zero — Program wysyłki neutralnej pod względem emisji CO₂

Poza dobrą obsługą klientów i zyskaniem ich zaufania szczególnie ważne dla nas jest odpowiedzialne postępowanie względem środowiska naturalnego.

Program wysyłki neutralnej pod względem emisji CO₂ za pośrednictwem firmy DPD

W tym celu staramy się wnieść swój wkład i jako naszego partnera w zakresie usług transportowych wybraliśmy firmę DPD. Od lipca 2012 roku firma DPD dzięki programowi „Total Zero” oferuje możliwość wysyłki neutralnej pod względem emisji CO₂.

Gwarantuje to, że każda przesyłka jest transportowana w sposób obojętny dla emisji dwutlenku węgla. Przy tym nie wiąże się ona z wyższymi kosztami dla klientów. DPD osiąga ten cel poprzez różne inicjatywy, takie jak na przykład dostarczanie przesyłek rowerami lub furgonetkami zasilanymi prądem z baterii. Największy potencjał oszczędności zapewnia transport drogowy. Celowo zrezygnowano w tym przypadku z transportu lotniczego. Powoduje do znaczące zmniejszenie emisji. Nieuniknione emisje CO₂ próbuje się zrekompensować wspieraniem projektów na rzecz odbudowy obszarów leśnych.

W żadnym razie nie należy lekceważyć tego, co może się wydawać kroplą w morzu potrzeb. Po pierwsze, wysyłamy — zarówno my, jak i pozostali kontrahenci firmy DPD — niezliczone przesyłki, które w swej masie przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Po drugie, pragniemy w ten sposób również dać mały przykład innym przedsiębiorstwom i zachęcić do przechodzenia na wysyłkę neutralną pod względem emisji CO₂ i podnoszenia świadomości ekologicznej. Dawno temu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ważne jest odpowiedzialne wykorzystywanie dostępnych zasobów i utrzymanie zdrowego środowiska w długookresowej perspektywie. Przy tym każdy, nawet tak niewielki i pozornie nieistotny krok może w ogólności mieć pozytywny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.