W dniach od 23.12.2021 do 07.01.2021 włącznie obowiązuje w naszym sklepie przerwa zimowa. W tym okresie nie realizujemy wysyłek.
Od dnia 10.01.2022 jesteśmy z powrotem do dyspozycji. Prosimy o zrozumienie w tym względzie.

Nadwozia specjalne

W dziedzinie zabezpieczania ładunków istnieją w zależności od konkretnego zastosowania różne rodzaje nadwozi, które dzieli się nadwozia standardowe z możliwością uniwersalnego wykorzystania oraz nadwozia specjalne do szczególnych rodzajów towarów. Za nadwozia standardowe uznaje się na przykład nadwozia z otwartą skrzynią ładunkową bądź też skrzynię zamkniętą, której powierzchnia ładunkowa jest całkowicie zamknięta stałymi ścianami. Do skrzyń zamkniętych zaliczają się na przykład nadwozia furgonowe, jak również chłodnie. Do towarów szczególnego rodzaju przeznaczone są nadwozia specjalne, na przykład do transportu drobnicy przy użyciu skrzynek na napoje. W zależności od specyfiki konkretnych towarów każde przedsiębiorstwo ma jednakże indywidualne wymagania w odniesieniu do zabezpieczania ładunków i optymalizacji transportu. Z tego względu niekiedy nie ma jeszcze żadnego gotowego rozwiązania systemowego i może okazać się sensowne zlecenie wykonania specjalnego nadwozia zespołowi działu rozwoju.

Przegroda systemowa do nadwozi furgonowych

Przegroda systemowa

Optymalizuje rozkład nacisku na osie, gdyż plan rozkładu obciążeń to jedno, a rzeczywistość w przestrzeni ładunkowej to co innego. Przy jej użyciu efektywnie rozprowadzisz nacisk na osie.

Mehr Informationen


Optymalizacja rozłożenia nacisku osi przy pomocy przegrody

Rozłożenie obciążenia na osie w przypadku samochodu ciężarowego lub dostawczego jest ogromnie ważne — zarówno dla stabilności, jak i dla bezpieczeństwa. Plan rozmieszczenia obciążenia pomaga rozłożyć obciążenia w sposób optymalny, jednakże w rzeczywistości często się z niego nie korzysta. W gorączkowym pośpiechu załadunku często jedynie bardzo doświadczonym pracownikom udaje się jeszcze do tego dopilnować kwestii nacisku osi. Konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być grzywny będące karą za nieprawidłowy załadunek. Aby umożliwić uniknięcie tego problemu, mamy w ofercie naszego sklepu internetowego „Ladungssicherung.eu” (Zabezpieczanie ładunków) przegrodę systemową, którą opracowano specjalnie z myślą o ułatwieniu przestrzegania norm dopuszczalnego nacisku osi. Dostarcza remedium na problemy z obciążeniem osi, gdyż skutecznie je rozkłada i to niezależnie od masy i rozmiarów ładunku. Idealnie nadaje się do nadwozi wymiennych o ładowności do 10 t. Kolejną zaletą przegrody jest to, że można ją szybko zainstalować, a w pozycji spoczynkowej nie ogranicza miejsca w ładowni potrzebnego na składowanie. Odznacza się przy tym prostą obsługą — nie potrzeba żadnych narzędzi do jej przesunięcia i doposażenia w dowolnym momencie.

Lista kontrolna służąca do optymalnego rozmieszczenia obciążenia osi

W naszym serwisie internetowym dotyczącym zabezpieczania ładunków pod adresem „LasiPortal.de” znajdziesz listę kontrolną zawierającą podsumowanie powtarzających się kwestii, z jakimi ma się do czynienia wielokrotnie podczas rozmieszczania obciążeń osi. Lista ta ma za zadanie ułatwić osobom odpowiedzialnym ocenę obciążenia osi podczas zabezpieczania ładunków. Wskazuje ona, na przykład, na występujące ewentualnie anomalie, takie jak uginające się zawieszenie, trące nadkole bądź wybrzuszone opony, gdyż mogą one świadczyć o nieprawidłowym ładunku bądź przeładowaniu. Kolejnymi elementami kontroli są oceny platformy ładunkowej, a także punktów i środków mocujących. Wreszcie niezwykle ważne są także nadwozia pojazdów, ponieważ zdolności mocowania i obciążenia różnią się w zależności od tego, czy chodzi o pojazd z otwartą skrzynią ładunkową, pojazd z nadwoziem furgonowym czy też pojazd z nadwoziem krytym plandeką.