„LasiProfi” – kalkulator zabezpieczeń ładunków do obliczania siły mocowania

Masa ładunku, wytrzymałość punktów mocujących, ładowność, kąt mocowania — przy wyliczaniu siły zabezpieczającej czeka na laików i niefachowców szereg trudności, które mogą skomplikować właściwe zabezpieczenie ładunku. Ponieważ jednak należyte zabezpieczenie ładunków jest nieodzowne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i towarom, a ponadto jest wymagane przepisami praw, znajdziesz w naszym portalu program obliczeniowy „LasiProfi”, za którego pomocą będziesz w stanie precyzyjnie, szybko i niezawodnie obliczyć parametry zabezpieczenia ładunku w kontenerach, samochodach ciężarowych i na przyczepach zgodnie z wytyczną branżową VDI 2700 i następnymi oraz normą DIN EN 12195-1. Biorąc pod uwagę masę ładunku, dopuszczalną ładowność, współczynnik tarcia ślizgowego, wytrzymałość nadwozia samochodu ciężarowego i punktów mocujących, można przy użyciu kalkulatora łatwo i szybko określić odpowiednią liczbę środków pomocniczych potrzebnych do transportu.

Dzięki 26 różnym językom może być używany w całej Europie

„LasiProfi” to jedyny program do obliczania parametrów zabezpieczenia ładunków, który jest dostępny w sumie w 26 językach. Po raz pierwszy został on zaprezentowany przez firmę Marotech GmbH w 2009 roku na targach LogiMAT w Stuttgarcie. Od tego czasu zarówno firmy spedycyjne, jak i osoby prywatne w całej Europie mogą dzięki programowi „LasiProfi” profesjonalnie i starannie zabezpieczać swoje ładunki. Wszystko, co w tym celu należy zrobić, to podać w programie obliczeniowym masę ładunku, współczynnik tarcia ślizgowego, wytrzymałość punktów mocujących, jak również wytrzymałość nadwozia samochodu ciężarowego. Można ponadto wybrać, czy obliczenia mają zostać wykonane z uwzględnieniem zamknięcia kształtowego czy bez niego. Wynik przedstawiany jest w postaci przejrzystego zestawienia dla wszystkich kierunków działania sił.

Kilka kliknięć dla bezpieczeństwa ludzi i towarów podczas transportu

Ustalane są faktycznie uzyskiwane siły: tarcia — dzięki matom antypoślizgowym i środkom mocującym, jak również mocowania — dzięki zamknięciu kształtowemu względnie nałożeniu czołowemu. Ten przydatny program obliczeniowy można zarówno nabyć na płycie CD-ROM, jak i korzystać z niego bezpośrednio w serwisie Ladungssicherung.eu (Zabezpieczanie ładunków). Tak więc konieczne jest wykonanie zaledwie kilku kliknięć, aby zapewnić ochronę ludziom i towarom podczas transportu — efekt tego działania jest jednak ogromny.